Soler-Delmonte Advocats

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Dades del Responsable / Prestador de Serveis de la Societat de la Informació 

Identitat: SOLER DELMONTE ADVOCATS

Adreça postal: C/ MAJOR, 63, local nº1, 08859 BEGUES (BARCELONA)
Telèfon: 938 679 406
Correu electrònic: quim.delmonte@solerdelmonte.com
Lloc web : https://www.soler-delmonteadvocats.com

Tractament de dades personals

Les dades personals que ens ha facilitat seran tractats de manera confidencial i quedaran incorporats a la corresponent activitat de tractament titularitat de la nostra entitat.

Sol·licitem aquelles dades imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, facturar si fa una compra o contractació o mantenir la relació amb la seva persona en cas que el sol·liciti o quan ens vegem obligats per poder prestar-li els serveis i/o atendre les seves compres en aquest lloc web.

Finalitat

Les seves dades personals seran tractats amb l’única finalitat d’atendre les seves sol·licituds. No enviem publicitat sense el consentiment previ de l’usuari.

Legitimació

El tractament de les seves dades es fa amb les següents bases:

o La sol·licitud d’informació, sol·licitud de treball i/o contractació dels nostres serveis i/o compra de productes.
o El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, atès que li informem d’aquesta política de privacitat, que després de la lectura d’aquesta i d’estar conforme, pot acceptar mitjançant el marcatge de les caselles disposades a aquest efecte.

En qualsevol moment pot canviar d’opinió i retirar el seu consentiment.

Mesures de Seguretat

La nostra entitat ha implantat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per protegir les dades personals tractats, evitant la seva pèrdua, robatori o ús no autoritzat.
Aquestes mesures són verificades periòdicament en els nostres controls de compliment de la normativa específica.

Conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per a què es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat.

En el cas de sol·licituds de treball, es conservaran durant el termini màxim d’1 any o fins que l’interessat ens sol·liciti suprimir les seves dades.

Drets dels interessats

Vostè té dret a conèixer si la nostra entitat està tractant les seves dades personals; per tant, té dret a accedir a les seves dades, rectificar-los si són inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

També pot exercir el seu dret de limitació o portabilitat si així l’estima convenient i per a això pot fer-ho per escrit a la nostra entitat mitjançant correu electrònic a quim.delmonte@solerdelmonte.com adjuntant còpia del seu DNI per identificar-li.

Si vol fer una reclamació per entendre que els seus drets han estat vulnerats, pot fer-ho davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid o en www.aepd.es.

Elaboració de perfils

No elaborem perfils utilitzant les seves dades personals, però en el cas de fer-ho se li informarà i sol·licitarà permís per fer-ho.

De la mateixa manera, té el dret a oposar-se a aquest tipus de tractament en qualsevol moment.

Cessió de dades

Les seves dades personals no se cediran a uns altres països ni a entitats terceres excepte en els casos que existeixi una obligació legal.

En cas de compra de productes o contractació de serveis, les seves dades personals podran ser cedits a aquelles entitats necessàries per lliurar-li els productes adquirits o prestar-li els nostres serveis.

El nostre banc coneixerà les seves dades per a la gestió del cobrament de productes o serveis, així com els encarregats del tractament necessaris per a l’execució de les contractacions i/o compres.

En cas de cessions a unes altres entitats o a uns altres països, li informarem i sol·licitarem el seu consentiment previ. Corporatiu de Protecció De Dades

Àmbit d’aplicació

Aquest Codi de Conducta serà de compliment obligat per a tots els departaments, empleats de la nostra entitat i aquells que actuïn en el nostre nom.

Objecte

Hem establert uns protocols d’actuació per al tractament de dades personals, d’acord amb el que disposa la normativa espanyola i europea de protecció de dades, de manera que es garanteixi en qualsevol moment la seguretat i confidencialitat d’aquests.

Principis

Licitud, Lleialtat, Transparència, Minimització de les dades, Exactitud, Limitació del termini de conservació, Integritat, Confidencialitat i Responsabilitat activa.

Categoria especial de dades

Es prohibeix el tractament de dades personals que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, l’afiliació sindical, el tractament de dades genètics o biomètrics, dades relatives a la salut o dades relatives a l’orientació sexual, excepte en les exceptuïs autoritzades legalment i amb el consentiment previ de l’interessat.

Drets dels interessats

Els interessats gaudiran del dret d’accés a les seves dades personals, així com a rectificar-los quan siguin inexactes, suprimir-los quan ja no siguin necessaris o no es desitgi el seu tractament, limitar-los a certs tractaments, tenir la possibilitat de rebre les seves dades amb facilitat i en formats estructurats i d’ús comú del responsable, així com que les seves dades siguin utilitzats per a l’elaboració de perfils i oposar-se al tractament en qualsevol moment.

Registre d’Activitats, Avaluació d’Impacte i Mesures de Seguretat

La nostra entitat durà a terme un registre de les activitats de tractament i analitzarà les fins del tractament, categories dels interessats i de dades, destinataris, transferències internacionals terminis de conservació, etc., per avaluar els regs del tractament i implantar les mesures de seguretat necessàries per salvaguardar les dades personals sota els principis de confidencialitat i secret. Així mateix, hem analitzat la necessitat de designar un Delegat de Protecció de Dades, establint en cas de ser necessari, que la persona designada per a aquest lloc complirà els coneixements i experiència suficients atenent el que estableix la normativa vigent.
Control

Hem contractat els serveis d’una consultora externa, perquè dugui a terme una auditoria periòdica que avaluï el compliment d’aquest compromís i totes les obligacions legals en aquesta matèria.

La Direcció

Actualitzat el 5 d’abril de 2.023

AVISO DE COOKIES

Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Si continuas, entendemos que has aceptado el uso de dichas cookies. Para más información, puede ver nuestras Política de Cookies.

TELÉFONOS

Nuestro horario de atención es, de lunes a viernes desde las 8 am hasta las 5 pm.

×